ขอเชิญชวนครูอาวุโส ประจำปี 2561 – 2563 ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลในการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ที่มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือตามที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยสามารถทำแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือผ่านทางลิงค์ https://www.ksp.or.th/service/kspmaster/confirmin.php ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564