โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญ คำป้อง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายดำเกิง วรเถกิงกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแอลเจ ดิ เอมรัล(เลิศวิจิตร) มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 120 คน