โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่     ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  กระทรวงศึกษาธิการ

มอบรางวัล เสมามิ่งมงคล เนื่องในงาน   วันครูจังหวัด  อำนาจเจริญ ครั้งที่ 66   ประจำปี พ.ศ.2565 ให้กับ บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  

ขอเชิญชวนครูอาวุโส ประจำปี 2561 - 2563 ในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564คณะกรรมการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ของโรงเรียนเอกชนในระบบ


    พิธีมอบหนังสือพระราชทาน    

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน                พิธีเปิดโครงการลูกเสือ                     จิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 


    พิธีเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ            เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก               มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

 พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ    และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564