โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ

มอบรางวัล เสมามิ่งมงคล เนื่องในงาน วันครูจังหวัด อำนาจเจริญ ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565 ให้กับ บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ขอเชิญชวนครูอาวุโส ประจำปี 2561 - 2563 ในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564คณะกรรมการตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ของโรงเรียนเอกชนในระบบ


พิธีมอบหนังสือพระราชทาน

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนพิธีเปิดโครงการลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1


พิธีเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564