ผู้บริหาร

นายชาญ คำป้อง

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

นายดำเกิง วรเถกิงกุล

รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ